Albert Einstein: Když nebudou včely nebude ani člověk


Výbor ZO

Statutární zastupci:

 

Funkce            Jméno Příjmení                Telefon                Emailová adresa   

Předseda        Ing. Mojmír Večerka     608 179 311    mojmirvecerka@seznam.cz

Jednatel         Radovan Dvouletý         776 063 300    dvoulety.r@seznam.cz

Kontrolor        Jaroslav Brabec             602 767 345    jaroslav.brabec@enpro.cz

Nákazový ref. Jaroslav Opluštil            739 404 495   

Pokladník       Jan Válek                       774 739 925    valhon@centrum.cz