Albert Einstein: Když nebudou včely nebude ani člověk


Výborová schůze ZO ČSV Kojetín dne 9.1.2017

14.01.2017 20:36

Zápis z jednání výboru ZO včelařů Kojetín

konané 9. ledna 2017 v Restauraci Morava v Kojetíně

 

Jednání byli přítomni členové výboru Mojmír Večerka, Radovan Dvouletý, Jan Válek a František Vršecký. Výbor byl tedy v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 stanov usnášeníschopný.

 

Program jednání:

 

1. Organizace členské schůze dne 20.1.2017

2. Zajištění místa pro výroční členskou schůzi

3. Zajištění občerstvení

4. Výběr měli a záznamu o léčení

5. Projednání přihlášek

 

 

Ad1. Výbor schválil  navržený program členské schůze

 

Ad2. Výbor schválil organizační pokyny pro úspěšný průběh členské schůze

 

Ad3. Jan Válek informoval o zajištění místnosti v Hotelu Pivovar a o občerstvení.

 

Ad4. Předseda určil jednotlivá vystoupení na výroční členské schůzi

 

Ad5. V minulých měsících zaslali členskou přihlášku  Michal Haliak, Milan Mareček, Karel Krybus a Marek Štětkař  kteří chtějí být členy naší ZO. Výbor v souladu se Stanovami Českého svazu včelařů, o.s. § 19, odst.3, písm. e. rozhodl o jejich přijetí do svazu a to po uhrazení poplatku a podpisu členské přihlášky. Následně nechá přijetí schválit první členskou schůzí.

 

 

V Kojetíně dne 9.1.2017

 

Mojmír Večerka

Radovan Dvouletý

Jan Válek

František Vršecký

 

—————

Zpět