Albert Einstein: Když nebudou včely nebude ani člověk


Včelaři Kojetín

21.04.2019 18:22

pokus

—————

27.01.2019 16:38

Výroční členská schůze 25.1.2019

Zápis z členské schůze ZO včelařů Kojetín konané 25. ledna 2019 v restauraci Na hrázi v Kojetíně   Jednání bylo přítomno 27 členů z 38, schůzi řídil Mojmír Večerka, Jan Válek a Jaroslav Brabec          Program...

—————

27.01.2019 16:22

Výborová schůze 15.1.2019

Zápis z jednání výboru ZO včelařů Kojetín konané 15. ledna 2019 v Restauraci Morava v Kojetíně   Jednání byli přítomni členové výboru Mojmír Večerka, Radovan Dvouletý, Jan Válek a Jaroslav Opluštil. Výbor byl tedy v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 stanov usnášeníschopný.   Program...

—————

13.03.2015 10:27

O naší základní organizaci

    Naše  základní  organizace  sdružuje ve své členské  základně včelaře z města Kojetín a obcí Uhřičice, Měrovice nad Hanou, Křenovice, Popůvky a Kovalovice.       K 27.1.2019 má ZO ČSV 38 řádných členů a...

—————


Kontaktujte nás